Organisatiestructuur

Stichting DOET is verbonden aan Terra MBO Groningen, in het kader van de onderwijsvorm "Regioleren". Met deze stichting leren studenten op een realistische manier werken binnen een stichting, waarbij zij werkelijke opdrachten uit het bedrijfsleven uitvoeren. 

Onze stichting werkt als volgt:

De stichting bestaat uit een Bestuur (laatstejaars Niveau 4 - Bedrijfsleider Dierverzorging). Zij runnen de stichting, halen projecten binnen, regelen een Projectleider, Meewerkend Voorman en Medewerkers (2e en 3e jaars studenten Niveau 3 en Niveau 4) voor de uitvoer van de projecten.

Procedure bij projectaanvraag:

  1. De afdeling Acquisitie van het stichtingsbestuur gaat naar de potentiele opdrachtgever toe om de mogelijke opdracht helder te krijgen en de verdere procedure toe te lichten.
  2. Daarna wordt de opdracht in de stichting besproken en al dan niet aangenomen. Er wordt dan een projectleider toegewezen, die contact opneemt met de opdrachtgever om verdere afspraken te maken. Deze worden vastgelegd in een Leerofferte. 
  3. Als de Leerofferte is ondertekend wordt de sollicitatieprocedure gestart voor de Meewerkend Voormannen en Medewerkers om een projectgroep samen te stellen. Hierna kan de opdracht van start. Hierbij wordt regelmatig contact gehouden met de opdrachtgever om het geheel goed te laten verlopen.
  4. Na afloop van het project vindt er een evaluatie plaats, waarbij ook de opdrachtgever weer wordt betrokken.