Organisatiestructuur

Stichting DOET werkt op een bijzondere manier. Wij zijn opgericht om te leren hoe een stichting werkt. Onze manier van leren en werken heet RegioLeren, RL afgekort.

Onze stichting werkt als volgt:

Bij een projectaanvraag gaat de afdeling Acquisitie van de stichting naar de potentiele opdrachtgever toe om de mogelijke opdracht helder te krijgen en de verdere procedure toe te lichten.

Daarna wordt de opdracht in de stichting besproken en al dan niet aangenomen. Er wordt dan een projectleider toegewezen, die contact opneemt met de opdrachtgever om verdere afspraken te maken.

Als de afspraken helder zijn en zijn vastgelegd, wordt de sollicitatieprocedure gestart voor de medewerkers en zodra de werkgroep is samengesteld kan de opdracht van start. Hierbij wordt regelmatig contact gehouden met de opdrachtgever om het geheel goed te laten verlopen.

Na afloop van het project vindt er een evaluatie plaats, waarbij ook de op-drachtgever weer wordt betrokken.