Bestuur 2019-2020

 

Voorzitter

Dorianna Hoek, onze voorzitter. Haar liefste werkt ze met ons allemaal.
We zijn allemaal anders en hebben andere persoonlijkheden. Hierdoor kan ze verschillende gesprekstechnieken oefenen die ze nodig heeft voor haar vervolgopleiding. Het moeilijkste vindt ze de conflict-gesprekken. Gelukkig kan P&O haar hier goed mee helpen.

Secretariaat

Het Secretariaat bestaat uit twee man: Robin en Lucas. Zij brengen structuur aan in onze vergaderingen en actielijsten. Hun gedeelde leerdoel is aansluiting vinden bij de andere functies binnen de stichting om ook voor de afzonderlijke functies wat te kunnen betekenen.

Acquisitie

Onze vierkoppige afdeling Acquisitie, bestaande uit Annika, JP, Carla en het nieuwste lid: Mariska. Het contact leggen met de verschillende opdrachtgevers in de omgeving is het leuskte, nieuwe bedrijven benaderen. Mailen gaat ze nu prima af maar het bellen is nog spannend. Gelukkig kunnen ze elkaar hiermee helpen en worden ze er steeds beter in. Het aantal projecten groeit nog steeds!

Mariska is zelf gewisseld van de functie Facilitair naar Acquisitie om zo meer van haar eigen leerdoelen te kunnen halen en omdat zij meer werk aan kon. Wij wensen haar allemaal natuurlijk veel succes binnen haar nieuwe functie als acquisiteur!

P&O

P&O heeft drie leden, Robin, Danaè en Aimée. Zij zorgen ervoor dat iedereen zo goed mogelijk werkt en daar tevreden bij blijft. Het leukste vinden ze dan ook het contact wat ze met iedereen hebben. Ze kennen medewerkers en managers bij naam en ze weten hoe het gaat. Wat wel moeilijk is, is niet reageren vanuit de emotie. En natuurlijk het plannen van de gesprekken.

 

Penningmeesters

Elke stichting heeft natuurlijk ook met financiën te maken, daarom hebben wij twee penningmeesters dit jaar. Matthew als eerste penningmeester en Tenny als tweede. Het rekenen met geld is daarin het leukste maar ook een leerdoel. Ook het gestructureerd werken gaat de twee steeds beter af. Gelukkig worden deze twee heren goed begeleid door een van onze docenten.

PR

De PR, het contact vanuit de stichting naar buiten toe. Drie dames: Danielle, Daniek en Merle. Met zijn drieën samenwerken gaat steeds beter maar blijft een leerdoel. Vooral het taken uit handen geven en om hulp vragen blijft lastig, maar gelukkig ontbreekt het niet aan creativiteit om mooie berichten te maken.